Organisatie


Beleid

Om een goede ontwikkeling van het kind te kunnen waarborgen, gaan wij uit van onderstaande stellingen:

  • Een sfeer van vertrouwen en veiligheid is nodig. Pedagogisch medewerkers willen voor die veiligheid en dat vertrouwen zorg dragen door middel van begeleiding, ondersteuning en stimulering van het kind in een harmonieuze sfeer.
  • Het is belangrijk dat de omgeving (materiaal en benadering) aansluit bij het niveau van het kind en dat het de kinderen prikkelt zich te ontwikkelen.
  • Ieder kind moet in zijn/haar eigen tempo kunnen ontwikkelen.
  • Elk kind moet gestimuleerd worden in zijn/haar lichamelijke, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling.


Calluna heeft een pedagogisch beleidsplan ( te vinden onder downloads) Hierin leest u een uitgebreide afspiegeling van de manier waarop wij werken.

Structuur groepen
Op de eerste verdieping bieden we ruimte aan de opvang van maximaal 14 baby's en dreumesen. Zij zijn verdeeld in 2 groepen. Deze 2 groepen worden begeleid door  het maximaal 4 ( volgens de richtlijnen van de Leidster -kind ratio regeling m.b.t. tot de leeftijd van de kinderen) gediplomeerde pedagogisch medewerkers en eventueel  bijgestaan door stagiaires van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk.

Calluna biedt op de begane grond ruimte aan de opvang van 27 dreumesen en peuters. Deze kinderen zijn eveneens verdeeld in 2 groepen: een groep van 16 peuters en een groep van 11 dreumesen. Deze 2 groepen worden begeleid door 4 gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Zij worden eventueel bijgestaan door stagiaires van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk.

Om een goede vertrouwensrelatie met het kind en zijn/haar ouders op te bouwen is het voor ons belangrijk dat zowel pedagogisch medewerkers als kinderen op vaste dagen in de week komen. Iedere groep heeft zijn eigen pedagogisch medewerker. De vakantie- en ziektedagen worden meestal vervangen door collega's of een vaste invalkracht die het kinderdagverblijf en de kinderen kent. Het komt regelmatig voor dat wij de keuze maken zelf de uren op de groep te vervangen. Hierdoor zijn wij extra betrokken bij het werk op de werkvloer.